Per mirar la llista de les lectures obligatòries del curs 2007-2008 obriu el següent fitxer