Propietats Textuals

Teoria

  • En aquest document on trobaràs explicades les quatre propietats textuals.