Activitats competències del Departament de Llengües Estrangeres