• *DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES

PROVES EXTRAORDINÀRIES ANGLÈS SETEMBRE 2012**

Els/les alumnes que no hagin aprovat la matèria d’anglès del curs 2011/12 s’hauran de presentar a les proves extraordinàries de setembre en les dades i l’horari establert per l’Institut Can Puig. En el moment de presentar-se a les proves els/les alumnes hauran de lliurar al/a professor/a el quadern d’estiu corresponent:

	1er ESO:    Summer Fun 1er ESO. Editorial Burlington Books  
	2n ESO:    Summer Fun  2n ESO. Editorial Burlington Books
	3r ESO:     Summer Fun 3r ESO. Editorial Burlington Books
	4rt ESO:    Summer Fun 4rt ESO. Editorial Burlington Books