====== Activitat s reflexives del Departament de de Ciències Naturals

1. La plataforma ARC (Aplicació de Recursos al Currículum) ofereix un nombre creixent d'activitats que parteixen d´un context proper als estudiants per treballar els continguts de les matèries. Es posa especial atenció en el treball per competències i en desenvolupar en els alumnes la capacitat de reflexió, raonament i l´argumentació. Aneu a l´enllaç: http://apliense.xtec.cat/arc/cercador/t-32-71-4984

2. PROJECTES EUROPEUS RELACIONATS AMB LA DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES:

  1. INGENIOUS: Aneu a l´enllaç : http://www.ingenious-science.eu/web/guest/home.Una iniciativa conjunta de l'European Schoolnet i la Taula Rodona Europea d'Industrials (ERT) amb l'objectiu de reforçar l'interès dels joves europeus per les carreres científiques i així tractar les futures mancances en matèria de qualificacions dins de la Unió Europea.
  2. SCIENTIX: Aneu a l'enllaç: http://www.scientix.eu/web/guest;jsessionid=F954462581F287D77EEDF3A260A3A333.Es va crear per facilitar la divulgació i l'intercani de coneixements i millors pràctiques en l'ensenyament de les ciències a tota la Unió Europea

3. PROJECTES EN ELS QUALS L'INS CAN PUIG PARTICIPA COM A CENTRE PILOT:

  1. XPLORE HEALTH: Aquesta plataforma és una finestra oberta a la investigació biomèdica actual; els estudiants poden apropar-se de forma parcitipativa al dia a dia dels laboratoris.Aneu a l'enllaç: http://www.xplorehealth.eu/ca
  2. Programa de suport a la realització de treballs de recerca de batxillerat en col·laboració amb personal investigador d’entitats de recerca. programa_per_a_centres_pilot_recerca.pdfllista_entitats_recerca_moodle.pdf