Activitats competències del Departament d' Educació Visual i Plàstica