Activitats competències del Departament de Tecnologia