Taula de continguts

====== Materials Didàctics del Departament de Tecnologia

*[[activitats_competencies|ACTIVITATS COMPETÈNCIES]]
*[[activitats_reflexives|ACTIVITATS REFLEXIVES]]
*[[altres|ALTRES]]

====== Documentació - Departament de Tecnologia

AVALUACIÓ

. . .

ENLLAÇOS RECOMANATS

Energies
  • Es una mostra de posters editats per UNESA sobre CENTRALS ELÈCTRIQUES en les que es pot veure les seves parts. N’hi ha d’ineractius. (Idioma: Castellà).
  • .
Electricitat
  • .
Electrònica
  • .
Mecànica
  • .