INSTRUCCIONS PER A LA COMPRA DEL MATERIAL DEL CURS

*En el document enllaçat a sota, es mostren les instruccions per a fer la compra i el pagament del material necessari per el curs vinent.

fULL D'INSTRUCCIONS COMPRA LLIBRES