Activitats tutorials de 3r d'E.S.O.

L'Equip Docent de 3r d'ESO us dóna la benvinguda al curs acadèmic 2009 - 2010

1a Avaluació

2a Avaluació

3a Avaluació