- ACTIVITAT PEL·LÍCULA "EX MACHINA"

Qüestions plantejades:

1. Durant la pel·lícula, els dos actors principals mantenen una conversa sobre la possibilitat de que el robot estigués programat per “sentir-se atret”, sexual i afectivament, o simular que ho està, pel personatge amb el que interactua.

i) Creus que nosaltres, en certa manera, també estem programats per estimar a persones concretes i no d’altres?

ii) I no només això, creus que també podem estar programats d’alguna altra manera per desencadenar altres comportaments que portem a terme habitualment?

iii) O, pot ser que el comportament depengui exclusivament de la influència de l’ambient i l’entorn en tots nosaltres?

Reflexiona i fes una valoració general de les qüestions anteriors.

2. Creus que la intel·ligència artificial pot mai arribar a igualar o superar a la humana i/o animal? Per què?

Si la resposta és SÍ: Realment creieu que hi ha una manera electrònica o tecnològica per simular les capacitats dels teixits i/o òrgans humans/animal? Per què?

Si la resposta és NO: Segur que no hi ha cap manera de representar les emocions, els sentiments i/o les sensacions a través d’una alternativa tecnològica/electrònica equivalent? Per què?

- VÍDEO TEMA 13 "EL PODER DE LA SITUACIÓN" DE PHILIP ZIMBARDO: