- UNITAT 1: LA PSICOLOGIA COM A CIÈNCIA.

· Unitat 1 llibre de text.

· El pes de l'ànima: https://elpais.com/diario/2004/02/26/ciberpais/1077764548_850215.html

· Teoria psicosexual de Sigmund Freud: https://www.youtube.com/watch?v=8sZ6BuuJ0wA

· El condicionament operant o instrumental: el_condicionament_operant_o_instrumental.docx

- UNITAT 2: FONAMENTS BIOLÒGICS DE LA CONDUCTA.

· Unitat 2 Llibre de text.
· Atlas de l'anatomia cerebral 3D.

- UNITAT 3: SENSACIÓ, PERCEPCIÓ, ATENCIÓ I MEMÒRIA (OPCIONAL).

· Unitats 3 i 6 Llibre de text.
· Dossier funcions cognitives.
· Dossier 1 "els sentits ens enganyen".
· Dossier 2 "els sentits ens enganyen".

- UNITAT 4: L'APRENENTATGE (OPCIONAL).

· Unitat 5 llibre de text.
· Document annex sobre el condicionament clàssic i operant/instrumental.

- UNITAT 5: TRASTORNS EMOCIONALS I DE LA CONDUCTA.

· Unitats 11 i 12 del llibre de text.
· Pel·lícula El Joker.

- UNITAT 6: SOCIOLOGIA.

· Unitat 13 (Psicologia social), 14 i 15 llibre de text.
· Vídeo "el poder de la situación".
· Pel·lícula "Das Experiment".
· Treball individual sobre el poder de la situació i la pel·lícula "Das Experiment".
· Fitxa LA MODERNITAT SÒLIDA I LÍQUIDA.
· Video "la modernitat líquida".