Wiki de Joan Canals

Benvinguts a aquesta pàgina

CURS 2013/14 (Gerad Saura-substitut)

Ciències Socials 1r ESO

Unitat 3: El clima

Unitat 4: El paisatge

Climes i paisatges del món

Climes de la zona càlida: climes_zona_calida.pdf

Climes de la zona temperada: climes_de_la_zona_temperada.pdf

Climes de la zona freda:climes_zona_freda.pdf

Unitat 5: Espanya: el medi físic

CURS 2012/13

**CIÈNCIES SOCIALS 4t d´ESO**

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ PER AL SETEMBRE Per a tots/es els/les alumnes que no han superat la matèria, durant l´estiu hauran de:
  • Treballar les activitats finals de reforç (les que estan marcades amb un sol triangle) de cada tema (de l´1 al 9) del llibre de socials de Barcanova.
  • Realitzar les activitats d´avaluació que hi ha al final de cada unitat (de la 1 a la 9).
  • Totes aquestes activitats s´han de presentar en un dossier el dia de la prova de recuperació de setembre, és un requisit imprescindible per tal de poder realitzar-la.

**HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI 1R BATXILLERAT**

**GEOGRAFIA 2on BATXILLERAT**

He seleccionat una sèrie de portals webs que us ajudaran a cercar informació estadística i conceptual pels treballs de recerca o de classe.

Socials 2on ESO

Altres materials

SOCIALS 1er ESO