DEPARTAMENT D'ARTS PLÀSTIQUES

La informació d'aquest espai està organitzada per blocs que trobareu clicant a les imatges corresponents. Per a la millora d'aquest projecte d’innovació educativa us demanem que col.laboreu fent-nos arribar tots aquells suggeriments que creieu oportuns i qualsevol informació relacionada amb aquesta matèria.

Per enviar missatges a Juli Carandell: jcarandell@iescanpuig.com

MATERIAL QUE HA DE PORTAR L'ALUMNE

CRITERIS D'AVALUACIÓ

NOVETATS!!!

RECUPERACIONS