RECURSOS ON LINE

Existeixen molts recursos didàctics a internet però no sempre són adequats per al nivell que desitgem. En aquesta pàgina hem seleccionat un seguit de recursos amb lincs a pàgines web per al nivell d'educació secundària, que hem ordenat per blocs temàtics:

General

Art

Noves Tecnologies de la Imatge

Disseny

Geometria i Dibuix Tècnic

Curiositats

Altres

Dicciopinta on line

Departament de Visual i Plàstica Torna a inici