LECTURES PRESCRIPTIVES PER A LALITERATURA CATALANA 06-08

1.- Narcís Oller, La bogeria 2.- Víctor Català, Solitud 3.- Joan Salvat-Papasseit, L’irradiador del port i les gavines 4.- Joan Oliver, Ball robat 5.- Joaquim Amat-Piniella, K. L. Reich 6.- Maria-Mercè Marçal, Bruixa de dol

MATERIALS PER A L’AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA

1.- Una prova escrita al final de cada llibre de lectura (sis en total). 2.- Exposicions orals dels treballs escrits. 3.- Comentaris de textos. 4.- Activitats d’aula.

COM FER UN COMENTARI DE TEXT LITERARI

COM FER UN COMENTARI DE TEXT LITERARI SEGONS EL GÈNERE

COMENTARIS DE TEXT I MATERIALS D'AVALUACIÓ.CALENDARI DE PRESENTACIÓ

FIGURES ESTILÍSTIQUES

NOCIONS BÀSIQUES DE MÈTRICA CATALANA