**TASQUES 1r. ESO 2020 **

En acabar m'heu de retornar les tasques fetes per correu electrònic abans del 22 d'abril

unitat_6.docx

Data límit de lliurament de la Unitat 7: 8 de maig

unitat_7.docx

Data límit de lliurament de la Unitat 8: 22 de maig

unitat_8_1r_eso.docx

Data límit de lliurament de la Unitat 9: 8 de juny unitat_9.docx