Organització de les tasques setmana 14 al 17 d'abril

Unit 3 Food and health. 3A Food and drink. Main goal: to learn new words about food and drink. Then we will learn about countable and uncountable foods. Principal objectiu: aprendre noves paraules sobre menjars i begudes. Després també aprendrem sobre els noms d'aliments contables i incontables.

Steps to follow: 1. Vocabulary; food and drink nouns. Vocabulary food and drink

2. Download this image and match the words in the box with the pictures (1 -26) Questions

3. Watch this video about countable and uncountables nouns countable and uncountables nouns HEU DE MIRAR AQUEST VIDEO

4. Take again the picture from step 2 and complete the exercise 3.

TASQUES PER FER DURANT AQUESTS DIES DE CONFINAMENT. ESTARIA BÉ UNA LECTURA, UN VIDEO I ALGUNS EXERCICIS A LA SETMANA.

:-D

Reading

Listening

Grammar

TASQUES PER A LA RECUPERACIÓ DE LA MATÈRIA.

Enviar les tasques per mail: jmestr39@xtec.cat abans del 21 de juny