Tema 1. El medi natural i les activitats humanes

1.1. Els recursos naturals

1.2. Els recursos renovables

1.3. Els recursos no renovables

1.4. La intervenciò humana en el paisatge

1.5. Els problemes mediambientals

1.6. Mesures per fer front als problemes mediambientals

1.7. La natura incontrolable: els riscos naturals

1.8. La humanitat davant els riscos naturals