Contextualització de l'assignatura curs 2017/2018

La Restauració

El conflicte colonial

Les transformacions econòmiques i socials al segle XIX

Inici i consolidació del catalanisme polític

La caiguda del sistema de la Restauració

La Segona República espanyola

La guerra civil espanyola 1936 - 1939

El franquisme la construcció d'una dictadura 1939 - 1959

El franquisme creixement econòmic i immobilisme polític 1959 - 1979

La transició i la democràcia (1975 - 1987)

Preparem la Selectivitat