English 1st ESO

Insruccions per a treballar aquest tercer trimestre del curs 2019-2020 pel COVID-19:

Enregistrar-vos a Blinklearning seguint aquestes instruccions: blinklearning_usuario_alumno_primeros_pasos.pdf
CODIS DE CLASSE:

codi 1er ESO C: CL32188787
codi 1er ESO D: CL32521515

Vídeo que explica com accedir al material de Blinklearning: https://vimeo.com/400202816. Feu-li un cop d'ull si teniu dubtes.

Necessitaràs una LLIBRETA! Deixa-la al costat i ves apuntant el que vas aprenent (vocabulari nou, regles gramaticals…).

TRADUCTOR: Podeu utilitzar aquest traductor per a les paraules que no entengueu. Un cop les heu buscat, apunteu-les a la llibreta (millor si està inserida dins d'una frase) junt amb el seu significat . https://www.linguee.es/

Aquest trimestre farem: 1. Exercicis a Blinklearning (llibre digital) obligatoris

2. Classes per ZOOM per a resoldre dubtes, explicar contingut i practicar speaking

3. Videorecepta (desdoblament) DATA LÍMIT: 31 MAIG 2020

Qui hagi de recuperar 2 trimestres suspesos ha de llegir el llibre i fer comentari de text. DATA LÍMIT: 31 MAIG 2020

Academic path:

Blinklearning Tasques setmanals obligatòries: .

Week 1 - April 20th - 26th:

GRUP 3 / GRUP 4 NEW CONTENT: Unit 4 Student Book page 54, Exercises 1,2,3,4.

GRUP 1 / GRUP 2 CONTENT REVIEW: Refresh your Memory (Student Book), ex. 1,2,3,4,5. Breu explicació teòrica Unit Refresh your memory: unit_0_1wiki.pdf

.

Week 2 - April 27th - May 3rd

GRUP 3 / GRUP 4 NEW CONTENT: Unit 5 Student Book pg. 57 ex.1 + pg. 58 ex.1,2,3,5 + Learning kit Listening

GRUP 1 / GRUP 2 CONTENT REVIEW: Refresh your memory (Student Book) pg 5, ex.7,8 + pg 117 Essential practice ex. 1,2,3. Breu explicació teòrica Unit Refresh your memory:unit_0_2_wiki.pdf

.

Week 3 – May 4th to May 10th

GRUP 3 / GRUP 4 NEW CONTENT: Unit 5 Student Book pg. 58-59 ex.6 (learn false friends), 7, 8, 9, 10 / Learning kit Grammar Explicació teòrica Present continuous: https://www.ef.com/wwes/recursos-aprender-ingles/gramatica-inglesa/present-continuous/

GRUP 1 / GRUP 2 CONTENT REVIEW: Refresh your memory (Student Book) pg 6, ex.9, 10, (i) Vocabulary presentation, 11, 12, 13 Explicació teòrica Object Pronouns: https://www.lewolang.com/gramatica-inglesa/40/object-pronouns Explicació teòrica Prepositions of place: https://www.lewolang.com/gramatica-inglesa/38/prepositions-of-place

.

Week 4 – May 11th to May 17th

GRUP 3 / GRUP 4 NEW CONTENT: Unit 5 Student Book pg. 60 ex.1 + pg. 61 ex.5,6,7,8,9,10 Explicació teòrica when to use Present continuous & Present simple: https://english.lingolia.com/es/gramatica/tiempos-comparacion/simple-present-present-progressive

GRUP 1 / GRUP 2 CONTENT REVIEW: Refresh your memory pg 7 ex.15,16 + Unit 1 pg.11 ex. 7,8,9,10. Explicació teòrica Have got: https://www.lewolang.com/gramatica-inglesa/50/the-verb-have-got Explicació teòrica Present simple: https://www.lewolang.com/gramatica-inglesa/3/present-simple Explicació teòrica Present simple verb BE: https://www.lewolang.com/gramatica-inglesa/49/the-verb-to-be

.

Week 5 – May 18th to May 24th

GRUP 3 / GRUP 4 NEW CONTENT: Student Book Unit 5 pg.64. Ex.1,2,3,4 + Essential practice pg.122. Ex.3,4,6,7

GRUP 1 / GRUP 2 CONTENT REVIEW: Student Book Unit 1 pg.12 ex.1+ pg.18. ex.1 + Essential practice pg.118 ex.1,2,3,4,5

.

Week 6 – May 25th to May 31st

GRUP 3 / GRUP 4 NEW CONTENT: Student Book Unit 6 pg.70-71 Ex.1,2,(i)reading strategy, 3, (i)vocabulary practice, 6, 8, 9. Explicacións teòriques modal verbs for ability https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference/ability, permission https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference/permission, suggestions & obligations https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference/suggestions-and-obligations

GRUP 1 / GRUP 2 CONTENT REVIEW: Student Book Unit 1 pg.13 ex.6,7,9 + pg.16 ex.4 + Student Book Unit 2 pg.22 ex.1 + pg.23 ex.5,6,7 + pg.25 ex.7,8.

Breu explicació There is / There are there_is_there_are.pdf, a & an when_to_use_a_and_an.pdf, some & any some_and_any.pdf

Breu explicació Definite & indefinite articles https://www.lewolang.com/gramatica-inglesa/16/definite-and-indefinite-articles

Breu explicació Present simple https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference/present-simple

.

Week 7 – June 1st to June 7th

TOTS ELS GRUPS: Answer these riddles in English: https://forms.gle/AvjRT9cAgrrKqgSK7 Here you can find the correct answers to the riddles: riddles_answers.docx

.

Week 8 – June 8th to June 14th

TOTS ELS GRUPS: Choose the words on the right to complete the text in time:

Exercise 1: Ed Sheeran https://es.lyricstraining.com/en/play/HbW8nMdFKb?t=1587023442998#8j9/c!Martabel75

Exercise 2: Bruno Mars https://lyng.me/HJ3ymUHmIJ?8jC/c!Martabel75

If you have already done these exercises, you can choose other songs here: https://es.lyricstraining.com/en/ .


Classes by ZOOM Starting on April 27.

GRUP 1: Dilluns 12:30 1er C GRUP 2: Dimecres 9:00 1er D GRUP 3: Divendres 9:45 1er D GRUP 4: Divendres 10:30 1er C

Debates:

Instructions:

1. Listen to the text. 2. Read the text while listening to it again. 3. Think and answer the questions. You need to prepare arguments for and against the topic.

You can use these hints to prepare your opinion: https://learningenglish.voanews.com/a/how-to-express-your-opinions-in-english/4755937.html

Friday, May 8th Debate 1. Can schools ever be completely exam free?

https://docs.google.com/document/d/1Q1KefTPrauVsFiLFusdW4_tFjYBw5NGdEd8BY1919dE/edit?usp=sharing

.

Friday, May 15th Debate 2. Teenagers and sleep.

https://docs.google.com/document/d/1LRPqoplGOGWqxYWH4sStSMfhG98IZiM7pBTQMQAeqVQ/edit?usp=sharing

.

Friday, May 22nd Debate 3. Mafalda.

What do do think Mafalda wants to express in this comic? What is your opinion about the world today?

Friday, May 29th Debate 4. Social Media, by Sarah Andersen. What do you think of Social media? How do we use it? Is it a good thing in our lifes?

.

Friday, June 5th Debate 5.Is hero time really gone?

.

Friday, June 12 Debate 6. Is the phone replacing our social life?

Desdoblament Grup3CD

The Recipe Project will last the rest of the term, but it will be divided in two parts: El Projecte de la Recepta durarà el que queda de trimestre, però estarà dividit en dues parts:

1st PART: Writing down the recipe. DEADLINE 17th MAY 1a PART: posar per escrit la recepta. Data d'entrega límit: 17 de Maig: Here you have an example of a recipe Rocío created (expemple de recepta que ha fet la Rocío):rocio_s_cheescake.pdf

You can see it has 5 different parts (té 5 parts):

1. Title (títol) 2. Description: why you like this recipe, who taught it to you etc. (descripció: perquè t'agrada, qui te la va ensenyar, etc) 3. Ingredients (ingredients) 4. Utensils (utensilis) 5. Steps (passes a seguir no us compliqueu i feu-ho simple!).

Here you will find some useful vocabulary, click on the picture t open it (aquí trobareu vocabulari útil, cliqueu sobre la foto per obrir-la)

WHEN YOU FINISH, YOU CAN SEND IT TO MY E-MAIL: martacanpuig@gmail.com


2nd PART: Videorecipe. DEADLINE 31st MAY 2a part: Videorecepta. DATA LÍMIT: 31 de MAIG

.

Additional information

Games

Here there are some suggestions, from easier to more difficult. Find your own level:

1. The 100 words most used in English: https://tinycards.duolingo.com/decks/ZFR2CrPK/100-palabras-mas-usadas-en-ingles

2. Vocabulary games: https://www.gamestolearnenglish.com/

3. Lyrics training (si trieu «modo selección» és més fàcil): https://es.lyricstraining.com/en/

4. Road to grammar: http://www.roadtogrammar.com/

5. If you think you speak a good English, try Fluent: http://www.roadtogrammar.com/fluent/

.

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/ienglish/index.html

Songs

Choose the words on the right to complete the text in time:

Exercise 1: Ed Sheeran https://es.lyricstraining.com/en/play/HbW8nMdFKb?t=1587023442998#8j9/c!Martabel75

Exercise 2: Bruno Mars https://lyng.me/HJ3ymUHmIJ?8jC/c!Martabel75

Films

Choose the words on the right to complete the text in time:

Tribute to Robin Williams https://lyng.me/H9pBOeCKe9?8KU/c!Martabel75

Alice in Wonderland https://lyng.me/HFPTX6wjTF?8Kj/c!Martabel75

Star Wars https://lyng.me/HVxsilzQuV?8K5/c!Martabel75

Reading

Listening

Audible stories: https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21103929011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dbb_0-0


Us torno a deixar el meu email per a qualsevol dubte: martacanpuig@gmail.com

Fins aviat!

Marta