Petites històries

Nivell 1

Nivell 2

Aquest recurs serveix per a que l'alumne desenvolupi la creativitat i el llenguatge a partir d'imatges. http://apliense.xtec.cat/petites_histories/?lang=ca&_ga=2.122404171.1937101270.1584458163-1522683766.1547898556#

Aquí trobaràs jocs per a entrenar la lectura: http://www.edu365.cat/primaria/catala/entrena/verd.html

Contes explicats per entrenar la comprensió oral https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/

Lectura comprensiva amb endevinalles: https://clic.xtec.cat/projects/compre/jclic.js/index.html

Nivell 3

Material complemetari per nivells