ÍNDEX DELS TEMES DE LABORAL QUE ESTUDIAREM EL TERCER TRIMESTRE.

index_3r_trimestre_laboral.pdf

PRIMER TEME DRETS DE LES PERSONES.

EN AQUEST EXERCICI, TENIU QUE CLICAR EN EL LINK, VEUREU UNS VIDEOS EXPLICATIUS DE DRETS HUMANS. TENIU TAMBÈ UN RESUM PER ESCRIT D'AQUESTS DRETS. HEU DE CONTESTAR LES QUATRE PREGUNTES QUE TENIU AL FINAL DEL DOCUMENT.exercici_el_dret_de_les_persones_segons_la_onu.docx AQUEST EXERCICI ES PER EL DIMECRES 29. FAREM UNA CLASSE ONLINE DE 9 A 10 PER CORREGIR I ACLARIR DUBTES.