WIKI MANEL PARDINES

Espai wiki de Manel Pardines

Per si voleu passar un antimalware al vostre ordinadoradwcleanerANTIMALWARE
Per visualitzar correctament aquest pàgina cal comptar amb un bon navegador, per això us recomanem que utilitzeu el Mozilla Firefox, és gratuït i pertany a Free Software Community («comunitat pel programari lliure»). http://www.mozilla-europe.org/ca/firefox/
El programari lliure (en anglès free software) és el programari que pot ser usat, estudiat i modificat sense restriccions, i que pot ser copiat i redistribuït bé en una versió modificada o sense modificar sense cap restricció, o bé amb unes restriccions mínimes per garantir que els futurs destinataris també tindran aquests drets. Si voleu saber més:

Procés de restauració d’un ordinador TOSHIBA NB250.

Si per alguna raó l’ordinador deixa de funcionar, hi ha un procediment per recuperar la configuració de fàbrica. Cal seguir els passos següents: • Connecteu l’ordinador a la xarxa elèctrica, ja que el procés no es pot interrompre quan s’ha començat. • Engegueu l’ordinador normalment, arribareu a una pantalla que ens permet escollir entre el sistema operatiu Windows o Linkat. • Premeu llavors la tecla p. • Us demanarà una contrasenya (password). Introduïu el valor següent: 3141592 • Us apareixerà una nova pantalla amb les opcions següents: o Restauració Windows 7 (Restaura només la partició de Windows) o Restauració Linkat (Restaura només la partició de Linkat) o Restauració Tot (Restaura tot el disc) • Escolliu l’opció desitjada. Observareu que a l’ordinador comencen a sortir línies de text i al final us pregunta (dues vegades) ¿Está seguro que quiere continuar? Si responeu y? començarà el procés de restauració que dura uns 15 minuts per restaurar només un sistema operatiu i més de 30 minuts per restaurar-ho tot.

Per voreu més clar ací teniu un tutorial que ho explica millor: restauratoshibanb250-10n-1.pdf

Procés de restauració d’un ordinador TOSHIBA NB200.

Eliminació de les pantalles negres del registre