Sobre el treball optatiu de la 3a avaluació

Com s'haurà de realitzar la vídeo-ressenya:lc_lectura_3r_trimestre.docx


Setembre 2016-2017

Recomanacions per a l’estiu:

Els alumnes que, o bé han suspés la matèria i han d’acollir-se al procés de recuperació al setembre, o bé els alumnes que han aprovat la matèria però se’ls recomana realitzar un reforç durant l’estiu, hauran de comprar i realitzar el quadernet de reforç següent:

Quadern d’estiu. Llengua catalana. Ed. Barcanova

ISBN 978-844892584-0

Els alumnes que sí han superat la matèria i, per tant, no han d’acollir-se al recuperació, se’ls recomana la lectura de, com a mínim, un llibre en català. Aquest pot ser un llibre a la seva elecció, o bé de la llista que se’ls va donar durant la 3a avaluació.

Att.

Salva Regal

PD: Aquí teniu el full informatiu de la feina estival en format PDF