Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

deps:capdepcata:capdepcata [2014/07/02 13:18]
ppedrola
deps:capdepcata:capdepcata [2014/07/09 12:42] (actual)
ppedrola
Línia 32: Línia 32:
 ==== LECTURES ===== ==== LECTURES =====
    
-<CONSULTEU DOC +{{:deps:capdepcata:llibres_de_lectura.doc|LECTURES CURS 2014/2015}}
-{{:deps:capdepcata:llibres_de_lectura_del_departament_de_lengua_catalana_i_literatura_curs_2012.doc|}}+
  
 <note important>DEURES D'ESTIU 2014 <note important>DEURES D'ESTIU 2014
  
-1r D'ESO {{:deps:capdepcata:deures_setembre_2014_1r_eso.doc|aqui}} </note>+{{:deps:capdepcata:deures_setembre_2014_1r_eso.doc|1r d'ESO}} 
 + 
 +{{:deps:capdepcata:deures_d_2_.doc|2n d'ESO}}  
 + 
 +{{:deps:capdepcata:proposta_setembre_2014_4t_eso.doc|4t d'ESO}} 
 + 
 +{{:deps:capdepcata:deures_estiu_3r_d.doc|3r d'ESO}}</note>