Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

deps:capdepmusi:altres [2009/09/05 19:56]
dpuertas
deps:capdepmusi:altres [2011/08/04 21:02] (actual)
Línia 1: Línia 1:
 ====== Altres materials del Departament d'Educació Musical ====== ====== Altres materials del Departament d'Educació Musical ======
  
-===== **El material del curs 2009/2010 el veureu clicant aquí:** +===== **El material del curs 2009/2010 el veureu clicant aquí:**=====
- =====+
  
 [[http://www.iescanpuig.com/ewccp/doku.php?id=deps:capdepmusi:mmusicadep:mmusicadepini|Departament de Música CAN PUIG]] [[http://www.iescanpuig.com/ewccp/doku.php?id=deps:capdepmusi:mmusicadep:mmusicadepini|Departament de Música CAN PUIG]]
  
  
-===== Models d'exàmens de Música +===== Models d'exàmens de Música===== 
- ===== +==== 2n ESO==== 
-==== 2n ESO +{{deps:capdepmusi:model_examen_2n_eso_1r_trimestre.pdf|2n ESO 1r trimestre}}
- ==== +
-{{deps:capdepmusi:model_examen_2n_eso_1r_trimestre.pdf|1r trimestre 2n ESO}}+
  
 ==== 3r ESO ==== ==== 3r ESO ====
-{{deps:capdepmusi:model_examen_3er_eso_1er_trimestre.pdf|1r trimestre 3r ESO}}+{{deps:capdepmusi:model_examen_3er_eso_1er_trimestre.pdf|3r ESO 1r trimestre}}