Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

dgarcia:dgarciaini [2020/01/14 19:17]
dgarcia
dgarcia:dgarciaini [2020/01/14 19:20] (actual)
dgarcia
Línia 25: Línia 25:
    
  [[dgarcia:dgarciaQuímica1Bat|Química 1r Batxillerat curs 2019-20]]  [[dgarcia:dgarciaQuímica1Bat|Química 1r Batxillerat curs 2019-20]]
- 
- 
- 
-__**Batxillerat curs 2019-20**__ 
- 
- __* Física__ 
- 
-{{:dgarcia:orientacions_informe_practiques.odt|}} 
- 
-{{:dgarcia:presentacio_unitat_0._les_magnituds_fisiques_i_la_seva_mesura.pdf|}} 
- 
-{{:dgarcia:presentacio_unitat_1-_mru_-mcgraw_hill.pptx|}} 
- 
-[[https://es.slideshare.net/mosansar/fis-1-batu2presentacions|presentació unitat 2:cinemàtica en dues dimensions]] 
- 
-{{:dgarcia:presentacio_dinamica_bat_1r.pdf|}} 
-{{:dgarcia:pag140ex13.pdf|}} {{:dgarcia:pag141ex17.pdf|}} {{:dgarcia:pag141ex19.pdf|}} {{:dgarcia:pag141ex24.pdf|}} {{:dgarcia:pag142ex25.pdf|}} {{:dgarcia:pag142ex31.pdf|}} {{:dgarcia:pag143ex32.pdf|}}  {{:dgarcia:pag143ex33.pdf|}}  {{:dgarcia:pag143ex36.pdf|}}  {{:dgarcia:pag143ex37.pdf|}} 
- 
- __* Química__ 
- 
- {{:dgarcia:unitat_la_teoria_atomicomolecular_de_la_materia.pdf|}} 
- 
-{{:dgarcia:les_lleis_ponderals.pdf|}} 
- 
-{{:dgarcia:unitat_2_els_estats_de_la_materia.pdf|}} 
- 
-FORMULACIÓ INORGÀNICA I ORGÀNICA 
- llibret teoria formulació:{{:dgarcia:formulacio.pdf|}} 
- 
-{{:dgarcia:pau_quim2.pdf|}}  {{:dgarcia:taula_oxoacids_i_oxoanions_mes_comuns_2019-20.pdf|}} 
- 
-{{:dgarcia:formulacio_inorganica.pdf|}}  
-[[https://quizlet.com/141837653/formulacio-i-nomenclatura-sistematica-amb-prefixes-flash-cards/|exercicis interactius formulació inorgànica]] 
- 
-[[https://www.slideshare.net/joseangelb7/formulacio-i-nomenclatura-quimica-organica-basica-2014-15|formulació orgànica]] 
- 
- 
- 
-fitxes de seguretat: 
- 
-{{:dgarcia:acidsulfuric_ac.pdf|}}   {{:dgarcia:sulfat_de_coure_sal.pdf|}} 
-