Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

mnunez:activitats_4.1 [2010/03/02 14:00]
mnunez creat
mnunez:activitats_4.1 [2017/09/04 17:08] (actual)
Línia 1: Línia 1:
 ==== Exercicis 4t ESO ==== ==== Exercicis 4t ESO ====
- 
-{{mnunez:tema_1_repas_calcul.pdf|Tema 1 Càlcul}} 
-{{mnunez:tema_2_equacions.pdf|Tema 2 Equacions}} 
-{{mnunez:tema_3_polinomis_e_pdf.pdf|Tema 3 Polinomis}} 
-{{mnunez:tema_5_funcio_exponencial_i_logaritmica_e_4t.pdf|Tema 5 Funció exponencial i logarímica}} 
-{{mnunez:tema_6_trigonometria_e_4t.pdf|Tema 6 Trigonometria}}