Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

mnunez:activitats_4.2 [2016/01/18 12:09]
mnunez
mnunez:activitats_4.2 [2017/09/04 17:08] (actual)
Línia 1: Línia 1:
 ==== Full de preparació al control 4t ESO ==== ==== Full de preparació al control 4t ESO ====
-{{:mnunez:tema_1_nombres_reals_fpc_4teso.pdf|Tema 1 Nombres reals}} 
  
-{{:mnunez:tema_2_polinomis_fpc_4t_eso.pdf|Tema 2 Polinomis}} 
- 
-{{:mnunez:tema_3_equacions_i_inequacions_fpc_4t_eso.pdf|Tema 3 Equacions i inequacions}} 
- 
-{{:mnunez:tema_4_equacions_exponencial_i_logaritmica_fpc_4t_eso.pdf|Tema 4 Equacio exponencial i logaritmica}}