Aquesta és una revisió antiga del document —-

==== Teoria 2n E
SO ====
- Tema 1 Nombres enters

- Tema 2 Nombres racionals