rmargarit:fisica_1_batxillerat - Espai Web Cooperatiu IES CAN PUIG

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

rmargarit:fisica_1_batxillerat [2018/05/07 23:45]
rmargarit
rmargarit:fisica_1_batxillerat [2018/06/20 07:39] (actual)
rmargarit
Línia 17: Línia 17:
 [[https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectile-motion_en.html|simulacio llançament canó]] [[https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectile-motion_en.html|simulacio llançament canó]]
  
-[[https://phet.colorado.edu/en/simulation/rotation|Simulacio rotació]] 
  
-[[http://www.walter-fendt.de/html5/phen/circularmotion_en.htm|simulacio rotacio]] 
  
-{{:rmargarit:fis_bat:02_sol_fisica_1_batx1.docx|solucions  llibre U2}} 
  
-{{:rmargarit:fis_bat:02_sol_fisica_1_batx1.docx|modificació solucions U2}}+ 
 + 
  
 === U 3 Les forces === === U 3 Les forces ===
  
-[[http://www.thephysicsaviary.com/Physics/Programs/Labs/ForcesOnInclineLab/index.html|Forces a un pla inclinat]] 
  
-[[http://labovirtual.blogspot.com.es/|laboratorio virtual]] 
  
-[[http://www.physicsclassroom.com/Concept-Builders/Newtons-Laws/Balanced-Unbalanced-Forces|physics classroom]] 
  
-[[https://www.thephysicsaviary.com/Physics/Programs/Labs/CircularFrictionTestTrack/index.html|Test fregament en un moviment circular]] 
  
-[[https://www.thephysicsaviary.com/Physics/Programs/Labs/ClassicCircularForceLab/index.html|moviment circular clàssic lab]]+ 
  
 {{:rmargarit:fis_bat:03_sol_fisica_1_batx1.docx|Solucionari llibre tema 3}} {{:rmargarit:fis_bat:03_sol_fisica_1_batx1.docx|Solucionari llibre tema 3}}
Línia 48: Línia 44:
 [[http://www.elmundo.es/motor/2018/02/06/5a795570e5fdeac85d8b4612.html|Falcon X llança un cotxe a l'espai]] [[http://www.elmundo.es/motor/2018/02/06/5a795570e5fdeac85d8b4612.html|Falcon X llança un cotxe a l'espai]]
  
-[[http://science.sbcc.edu/physics/flash/Newtons%20Cannon.html|El canó de Newton]]+
  
 === U 5  L'energia === === U 5  L'energia ===
Línia 55: Línia 51:
 === U 6  CONSERVACIO DE L'ENERGIA === === U 6  CONSERVACIO DE L'ENERGIA ===
  
-<html><div style="position: relative; width: 300px; height: 200px;"><a href="https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_es.html" style="text-decoration: none;"><img src="https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics-600.png" alt="Energía en la pista de patinaje: conceptos básicos" style="border: none;" width="300" height="200"/><div style="position: absolute; width: 200px; height: 80px; left: 50px; top: 60px; background-color: #FFF; opacity: 0.6; filter: alpha(opacity = 60);"></div><table style="position: absolute; width: 200px; height: 80px; left: 50px; top: 60px;"><tr><td style="text-align: center; color: #000; font-size: 24px; font-family: Arial,sans-serif;">Clic para Ejecutar</td></tr></table></a></div></html>+
  
 {{:rmargarit:06_sol_fisica_1_batx1.docx|solucionari llibre t 6}} {{:rmargarit:06_sol_fisica_1_batx1.docx|solucionari llibre t 6}}
Línia 61: Línia 57:
 === U 7 EL CORRENT ELECTRIC === === U 7 EL CORRENT ELECTRIC ===
  
-[[https://www.youtube.com/watch?v=iLzfe_HxrWI|vIDEO LA LLEI D'OHM]]+ 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +{{:rmargarit:fis_bat:07_sol_fisica_1_batx1_1_.docx|solucionari T7}}