Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

tutor:1btxb:1btxbini [2008/10/14 09:41]
admin
tutor:1btxb:1btxbini [2020/03/07 08:47] (actual)
dgarcia
Línia 1: Línia 1:
-====== Tutoria de 1er de Batxillerat B ======+====== Presentació del curs ======
  
-====== Pàgina wiki de la tutora Cristina Batalla ====== +{{:tutor:1btxc:presentacio_families_1r_btx_2019-20.pptx|Projecció del dia 3 d'octubre de 2019, presentació de l'equip de tutors amb els pares i mares de 1r de batx}} 
- **ADRECES D'INTERÈS** + 
-http://www.edu365.cat/batxillerat/comfer/recerca/index.htm + 
 + 
 +====== Projecte de recerca i Treball de recerca ====== 
 + 
 +[[http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/treballrecerca/|Web del departament d'ensenyament sobre Recerca al batxillerat ]] 
 + 
 + 
 + 
 +[[ÀMPLIA PROPOSTA DE TEMES DE PROJECTE DE RECERCA I TREBALL DE RECERCA]] 
 + 
 + 
 + 
 +[[https://www.uab.cat/web/programa-argo/programa-argo-estudiants/estudiants/com-funcionen-la-inscripcio-i-assignacio-dels-assessoraments-a-treballs-de-recerca-1345718647390.html|Programa ARGO]] 
 + 
 +[[https://www.imet.cat/batxillerat_formacio_professional_grau_mitja_superior|oferta formativa Vilanova i la Geltrú ]] 
 + 
 + 
 +====== PAU i Cicles ====== 
 + 
 +Document projectat en la presentació dels pares i mares del dia 3 d'octubre de 2019, on s'explica l'estructura de la prova PAU i com es calcula la nota del batxillerat: {{:tutor:1btxc:noves_pau_17-1888888.pdf|CLICKAR AQUÍ}} 
 + 
 + 
 + 
 +{{:tutor:1btxc:ponderacions-2020.pdf|TAULA DE PONDERACIONS DE MATÈRIES DE FASE ESPECÍFICA, any 2020}} 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +[[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/|WEB DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB TOTA LA INFORMACIÓ EN RELACIÓ A LES PROVES PAU]] 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +[[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/model_examens/|TOTES LES PROVES DE TOTES LES MATÈRIES DE LES CONVOCATÒRIES DELS DARRERS TRES ANYS]] 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +{{:tutor:1btxc:notes_tall_1a_assignacio_11-07-19_juny_2019.pdf|Notes de tall per accés als estudis universitaris. Juny 2019, referència vàida per juny 2020}} 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +[[http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/ 
 +|WEB de la Generalitat sobre ensenyaments de grau mig i superior de Catalunya (proves 2019, centres,...)]] 
 + 
 + 
 + 
 +{{:tutor:1btxc:cfp_cggs_ca.pdf|Document amb informació completa sobre Cicles Superiors ofertats a Catalunya}}
  
-Orientació d'estudis posteriors 
-http://www.gencat.net/educació/estudis/estudis.htm  
-http://www.xtec.cat/fp/html/index_ci.fo.htm  
-http://www.uab.es/estudiants/  
-http://www.ub.edu/homeub/welcome.html  
-http://www.upc.edu/  
  
-INFORMACIÓ PAU 
-Convocatòria de juny  
-Les PAU del curs 2007/08 es faran els dies 10, 11 i 12 de juny  
  
-Els alumnes matriculats a 2n curs de Batxillerat, haureu de fer la matrícula en dues fases: prematrícula i formalització de la matrícula.  
-a) Prematrícula  
-A final de febrer al portal https://accesnet.gencat.net  
-b) Formalització definitiva de la matrícula  
-Del 20 al 30 de maig al portar http://accesnet.gencat.net  
-El pagament de les taxes dins d’aquest termini  
  
-=== Convocatòria de setembre === 
  
-Les proves es faran els dies 8, 9 i 10 de setembre.  
  
-Del 17 al 23 de juliol al portal https://accesnet.gencat.net  
-El pagament de les taxes s’ha de fer en aquest termini de temps.  
  
- TAULELL D'ANUNCIS 
-El dia 15 d’octubre finalitza el termini per fer canvis en les matèries del vostre currículum.  
-La primera avaluació finalitza el dia 3 de desembre.  
-Per tal de preparar la junta, la setmana del 26 de novembre al 2 de desembre, trobareu a l’apartat d’activitats, el qüestionari que s’ha d’omplir.  
-Un cop el tingueu omplert, cal lliurar-lo al vostre delegat/da abans del 5 de desembre.