Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

tutor:1btxc:1btxcini [2020/04/01 18:53]
tbielsa
tutor:1btxc:1btxcini [2020/09/08 08:57] (actual)
tbielsa
Línia 29: Línia 29:
  
  
-{{:tutor:1btxc:ponderacions-2020.pdf|TAULA DE PONDERACIONS DE MATÈRIES DE FASE ESPECÍFICA, any 2020}}+{{:tutor:1btxc:document_2_ponderacions-2021.pdf|TAULA DE PONDERACIONS DE MATÈRIES DE FASE ESPECÍFICA, any 2021}}
  
  
Línia 58: Línia 58:
  
 {{:tutor:1btxc:cfp_cggs_ca.pdf|Document amb informació completa sobre Cicles Superiors ofertats a Catalunya}} {{:tutor:1btxc:cfp_cggs_ca.pdf|Document amb informació completa sobre Cicles Superiors ofertats a Catalunya}}
- 
- 
-==== LListat correus alumnes 1r C ==== 
- 
-{{:tutor:1btxc:1r_c_-_correus.pdf|Clickar aquí}} 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-