Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

wiki:professors [2019/07/03 20:58]
administrador
wiki:professors [2019/10/12 10:56] (actual)
administrador
Línia 24: Línia 24:
 |FRANCO, Maria|[[mfranco:mfrancoini|EWC]]|mfranco| |FRANCO, Maria|[[mfranco:mfrancoini|EWC]]|mfranco|
 |GARCÍA, Dolors|[[dgarcia:dgarciaini|EWC]]|dgarcia| |GARCÍA, Dolors|[[dgarcia:dgarciaini|EWC]]|dgarcia|
 +|GARCÍA, Raquel|[[rgarcia:rgarciaini|EWC]]|rgarcia|
 +|GÁZQUEZ, Lídia|[[lgazquez:lgazquezini|EWC]]|lgazquez|
 |GONZALEZ, Montserrat|[[mgonzalez:mgonzalezini|EWC]]|mgonzalez| |GONZALEZ, Montserrat|[[mgonzalez:mgonzalezini|EWC]]|mgonzalez|
 |IGLESIAS, Manel|[[miglesias:miglesiasini|EWC]]|miglesias| |IGLESIAS, Manel|[[miglesias:miglesiasini|EWC]]|miglesias|
 |INGLADA, Neus|[[ninglada:ningladaini|EWC]]|ninglada| |INGLADA, Neus|[[ninglada:ningladaini|EWC]]|ninglada|
 |JANE, Ines|[[ijane:ijaneini|EWC]]|ijane| |JANE, Ines|[[ijane:ijaneini|EWC]]|ijane|
 +|JOAN, Jordi|[[jjoan:jjoanini|EWC]]|jjoan|
 |JUAN, Marc|[[mjuan:mjuanini|EWC]]|mjuan| |JUAN, Marc|[[mjuan:mjuanini|EWC]]|mjuan|
 |LANASPA, Lluis|[[llanaspa:llanaspaini|EWC]]|llanaspa| |LANASPA, Lluis|[[llanaspa:llanaspaini|EWC]]|llanaspa|
Línia 36: Línia 39:
 |MESTRE, Jordi|[[jmestre:jmestreini|EWC]]|jmestre| |MESTRE, Jordi|[[jmestre:jmestreini|EWC]]|jmestre|
 |MONTEAGUDO, Laia|[[lmonteagudo:lmonteagudoini|EWC]]|lmonteagudo| |MONTEAGUDO, Laia|[[lmonteagudo:lmonteagudoini|EWC]]|lmonteagudo|
 +|MONTGÉ, Laia|[[lmontge:lmontgeini|EWC]]|lmontge|
 |MOSCARDÓ, Francisco|[[fmoscardo:fmoscardoini|EWC]]|fmoscardo| |MOSCARDÓ, Francisco|[[fmoscardo:fmoscardoini|EWC]]|fmoscardo|
 |NAVARRO, José|[[jnavarro:jnavarroini|EWC]]|jnavarro| |NAVARRO, José|[[jnavarro:jnavarroini|EWC]]|jnavarro|
Línia 43: Línia 47:
 |PASCUAL, Josep|[[jpascual:jpascualini|EWC]]|jpascual| |PASCUAL, Josep|[[jpascual:jpascualini|EWC]]|jpascual|
 |PASCUAL, Sònia|[[spascual:spascualini|EWC]]|spascual| |PASCUAL, Sònia|[[spascual:spascualini|EWC]]|spascual|
-|PEREZ, Teresa|[[tperez:tperezini|EWC]]|tperez| 
 |PINTO, Lluis|[[lpinto:lpintoini|EWC]]|lpinto| |PINTO, Lluis|[[lpinto:lpintoini|EWC]]|lpinto|
 |PIÑOL, Sergi|[[spinol:spinolini|EWC]]|spinol| |PIÑOL, Sergi|[[spinol:spinolini|EWC]]|spinol|
Línia 54: Línia 57:
 |RESA, Sergi|[[sresa:sresaini|EWC]]|sresa| |RESA, Sergi|[[sresa:sresaini|EWC]]|sresa|
 |REY, Eva|[[erey:ereyini|EWC]]|erey| |REY, Eva|[[erey:ereyini|EWC]]|erey|
 +|RODRÍGUEZ, Jenery|[[jrodriguez:jrodriguezini|EWC]]|jrodriguez|
 |ROMANYÓ, Gemma|[[gromanyo:gromanyoini|EWC]]|gromanyo| |ROMANYÓ, Gemma|[[gromanyo:gromanyoini|EWC]]|gromanyo|
 |RUIZ, Belem|[[bruiz:bruizini|EWC]]|bruiz| |RUIZ, Belem|[[bruiz:bruizini|EWC]]|bruiz|
Línia 59: Línia 63:
 |SALVADOR, Rosa|[[rsalvador:rsalvadorini|EWC]]|rsalvador| |SALVADOR, Rosa|[[rsalvador:rsalvadorini|EWC]]|rsalvador|
 |SANCHEZ, Antonia|[[msanchez:msanchezini|EWC]]|msanchez| |SANCHEZ, Antonia|[[msanchez:msanchezini|EWC]]|msanchez|
 +|SANT HILL, Pol|[[psanthill:psanthillini|EWC]]|psanthill|
 |SAURA, Gerard|[[gsaura:gsauraini|EWC]]|gsaura| |SAURA, Gerard|[[gsaura:gsauraini|EWC]]|gsaura|
 |SEGUI, Joan carles|[[jcsegui:jcseguiini|EWC]]|jcsegui| |SEGUI, Joan carles|[[jcsegui:jcseguiini|EWC]]|jcsegui|