Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

wikipfi:wikipfiini [2019/11/07 12:40]
wikipfi
wikipfi:wikipfiini [2019/11/14 10:55] (actual)
wikipfi
Línia 1: Línia 1:
-Actes de tutoria +{{:wikipfi:actividades.jpg?nolink&300|}}<fc #800080><fs xx-large>[[**Activitats**]]</fs></fc>LOL 
- +{{:wikipfi:educacion-especial-dibujo-1024x866.jpg?nolink&300|}} <fs x-large>[[**Alumnes**]]</fs> 
-Fotografies  +{{:wikipfi:baixa_1_.jpg?nolink&300|}} <fs x-large>[[**Sortides**]]</fs>