deps:capdeptecn:activitats_recuperacio_setembre - Espai Web Cooperatiu IES CAN PUIG

=====ACTIVITATS
RECUPERACIÓ TECNOLOGIA SETEMBRE 2018