presentacio_materia_fisica_i_quimica_3r_eso_curs_2019_20.pdf

Unitat 1. Els sistemes materials

1_les_ciencies_experimentals.pptx

Què és la Química?

recursos tic 3r ESO

Powers of ten

Unitat 2.Substàncies pures i mescles

2._la_materia.pptx

sistemes_materials_esquema_general.pdf

bullint aigua A l'Everest

Unitat 3: La composició de la matèria

3._la_composicio_de_la_materia.pptx

vídeo: Què és un àtom? classificació dels àtoms La història dels models atòmics

150 anys de la taula periòdica

taula periòdica

construint un àtom

projecte 3rESO:element químic

sistema periòdic

prt_assaig_a_la_flama.pdf


unitat 4: Unions d'àtoms

4.enllac_quimic.pptx

propietats de les substàncies atenent als enllaços químics

vídeo :com es forma un cristall iònic

vídeo per repassar canvis d'unitats:gram/mol/molècules

exercicis per repassar els conceptes de mol, molècula i gram :fq_exer_mol.docx

Unitat 5:Les reaccions químiques

5._les_reaccions_quimiques.pptx

sintesi_-unitat_5._les_reaccions_quimiques.pdf

vídeo ajustament equacions químiques

exercicis_unitat_5_les_reaccions_quimiques.pdf

revista_ciencia-unitat5_les_reaccions_quimiques.pdf

vídeo: Beautiful Chemical Reactions

prt_tipus_de_reaccions_quimiques.pdf

Tasques de la 1ra setmana :Setmana 14 al 18 3r D i 3r C

S'ha de visualitzar el powerpoint i el vídeo vinculat a la unitat 5:Les reaccions químiques que trobeu a aquesta wiki

Deures : realització dels primers 8 exercicis de l'arxiu :exercicis_unitat_5_les_reaccions_quimiques.pdf Les hores desdoblades passen a ser hores de treball a casa on podreu contactar amb mi per correu per consultar dubtes.

Sessió Zoom setmana 14 al 17 d'abril :3r CDivendres 17 -mòdul 2: 9:45-10:30 h Reunió Zoom(envio per correu l'accés a la sessió)

lliurament de feina 3r C: 21 d'abril abans de la sessió de classe.

lliurament de feina 3r D:20 d'abril abans de la sessió de classe.

Tasques de la 2na setmana: 20 al 24 3r D i 3r C

3r D- Reunió amb el grup classe per Zoom dilluns al mòdul 6: 13.15h-14:00h ( codi i contrasenya enviada per correu)

Realització de la fitxa: la_toxicitat_quimica_dels_productes_de_neteja.pdf.Data límit lliurament de la feina: 26 d'abril

3r C-Reunió amb el grup classe per Zoom dijous (1ra meitat de classe al mòdul 3-10:30h-11:30h) i divendres (2na meitat de classe al mòdul 2: 9:45h-10:30h) ( codi i contrasenya enviada per correu a cada grup )

Realització de la fitxa:la_toxicitat_quimica_dels_productes_de_neteja.pdf.Data límit lliurament de la feina: 26 d'abril

Tasques de la 3ra setmana: 27 d'abril a l'1 de maig 3r D i 3r C

Seguim amb la unitat 5._les_reaccions_quimiques.pptx Deures : realització dels exercicis 9, 10,11,12,13 i 14 de l'arxiu :exercicis_unitat_5_les_reaccions_quimiques.pdf

3r C-Reunió amb el grup classe per Zoom dijous (1ra meitat de classe al mòdul 3-10:30h-11:30h) i divendres (2na meitat de classe al mòdul 2: 9:45h-10:30h) ( codi i contrasenya enviada per correu a cada grup ).Anul.lada la de divendres per ser festa.

3r D- Reunió amb el grup classe per Zoom dilluns (1ra meitat de classe al mòdul 6: 13.15h-14:00h) i dimarts (2na meitat de classe al mòdul 1:9:00-9:45h)( codi i contrasenya enviada per correu)
A les sessions Zoom aclarirem dubtes i continuaré amb la unitat 5( 3. Llei de la conservació de la massa+ 4.Equacions químiques. Ajustament d'equacions químiques)

Data límit de lliurament de la feina :3 de maig

Tasques de la 4ta setmana: 5 de maig al 8 de maig 3r D i 3r C

Llegeix l'article de la revista Ciència del llibre de text.pàgina 115 i respon les qüestions :revista_ciencia-unitat5_les_reaccions_quimiques.pdf

3r C-Reunió amb el grup classe per Zoom dijous (1ra meitat de classe al mòdul 3-10:30 h-11:30h) i divendres (2n a meitat de classe al mòdul 2: 9:45 h-10:30 h) ( codi i contrasenya enviada per correu a cada grup ).
A la 2 na meitat del grup C :continuaré amb la unitat 5( 3. Llei de la conservació de la massa+ 4.Equacions químiques. Ajustament d'equacions químiques)

3r D- Reunió amb el grup classe per Zoom dilluns (1ra meitat de classe al mòdul 6: 13.15 h-14:00 h. Aquesta sessió no es farà al ser festiu dilluns festiu) i dimarts (2na meitat de classe al mòdul 1:9:00-9:45 h)( codi i contrasenya enviada per correu)
data límit de lliurament de feina :12 de maig.

Solucions dels exercicis de la 3ra setmana :solucions_unitat_5_exercicis_9_10_11_12_13_i_14.docx

Tasques de la 5na setmana: 11 de maig al 15 de maig 3r D i 3r C

Acabar de fer els exercicis d'aquesta unitat 15,16,17 i 18 de l'arxiu :exercicis_unitat_5_les_reaccions_quimiques.pdf

Ajustar les equacions químiques de l'arxiu: ajuste_reac_quimicas_.docx

3r C-Reunió amb el grup classe per Zoom dijous (1ra meitat de classe al mòdul 3-10:30 h-11:30h) i divendres (2n a meitat de classe al mòdul 2: 9:45 h-10:30 h) ( codi i contrasenya enviada per correu a cada grup ).

3r D- Reunió amb el grup classe per Zoom dilluns (1ra meitat de classe al mòdul 6: 13.15 h-14:00 h i dimarts (2na meitat de classe al mòdul 1:9:00-9:45 h)( codi i contrasenya enviada per correu)

Solucions dels exercicis de la 4ta setmana: solucions_revista_de_ciencia.pdf

data límit de lliurament de feina : 16 de maig.

Tasques de la 6na setmana: 18 de maig al 22 de maig 3r D i 3r C

A les sessions Zoom corregirem els exercicis pendents de la setmana anterior.
Les activitats d'aquesta setmana es troben a l'arxiu : exercicis_estequiometria.docx

3r C-Reunió amb el grup classe per Zoom dijous (1ra meitat de classe al mòdul 3-10:30 h-11:30h) i divendres (2n a meitat de classe al mòdul 2: 9:45 h-10:30 h) ( codi i contrasenya enviada per correu a cada grup ).

3r D- Reunió amb el grup classe per Zoom dilluns (1ra meitat de classe al mòdul 6: 13.15 h-14:00 h i dimarts (2na meitat de classe al mòdul 1:9:00-9:45 h)( codi i contrasenya enviada per correu)

Solucions de les tasques de la 5na setmana:solucionari_unitat_5_exercicis_15_16_17_i_18.docx + ajuste_reac_quimicas_amb_solucions.docx

data límit de lliurament de feina : 24 de maig.

Tasques de la 7na setmana: 25 de maig al 29 de maig 3r D i 3r C

Per finalitzar amb aquest període lectiu en confinament la última tasca està detallada a l'arxiu adjunt:

DEL LABORATORI A LA FARMÀCIA

data límit de lliurament de feina : 31 de maig.