jaymeric:jaymericini - Espai Web Cooperatiu IES CAN PUIG

**VOLUNTARIAT 3ER ESO - PFI/IFE**

LINK MATERIALS MATEMÀTIQUES

**PSICOLOGIA I SOCIOLOGIA (2N BATXILLERAT)**

====CRITERIS D'AVALUACIÓ====

- Assistència obligatòria (segons normativa de l’institut Can Puig).

- Activitats d'avaluació trimestrals:

1. Una prova escrita individual (amb un pes del 33% en la nota trimestral).
2. Un treball individual o en grup (33%).
3. Exercicis relacionats amb la lectura d'un llibre (33%).
4. Es tindrà en compte l’observació del procés d’aprenentatge a l’aula (20% per sobre del 100% anterior).
               ================ 

====MATERIAL OBLIGATORI====

- Llibre de text:

Títol: PSICOLOGIA I SOCIOLOGIA 2N BATXILLERAT.
Autor: José Ignacio Alonso García.
Editorial: McGraw-Hill.
TEMES DEL LLIBRE QUE TRCATAREM:

- UNITAT 1: La psicologia com a ciència.
- UNITAT 2: Fonaments biològics de conducta.
- UNITAT 3: Sensació, percepció i atenció.
- UNITAT 5: L'aprenentatge.
- UNITAT 6: La memòria humana.
- UNITAT 11: La personalitat.
- UNITAT 12: Trastorns emocionals i de la conducta. Teràpies psicològiques.
- UNITAT 14: Introducció a la sociologia.
- UNITAT 15: La societat: organització, estructura i canvi social.

-Llibre de lectura:

Títol: El hombre que confundió a su mujer con un sombrero.
Autor: Oliver Sacks.
*Es dona l'opció d'accedir al llibre de text a través del següent link com a alternativa a la seva compra:

TEMA 3: PERCEPCIÓ, ATENCIÓ I MEMÒRIA

ACTIVITAT PEL·LÍCULA //EX MACHINA//

Qüestions plantejades:

1. Durant la pel·lícula, els dos actors principals mantenen una conversa sobre la possibilitat de que el robot estigués programat per “sentir-se atret”, sexual i afectivament, o simular que ho està, pel personatge amb el que interactua.

i) Creus que nosaltres, en certa manera, també estem programats per estimar a persones concretes i no d’altres?

ii) I no només això, creus que també podem estar programats d’alguna altra manera per desencadenar altres comportaments que portem a terme habitualment?

iii) O, pot ser que el comportament depengui exclusivament de la influència de l’ambient i l’entorn en tots nosaltres?

Reflexiona i fes una valoració general de les qüestions anteriors.

2. Creus que la intel·ligència artificial pot mai arribar a igualar o superar a la humana i/o animal? Per què?

Si la resposta és SÍ:
Realment creieu que hi ha una manera electrònica o tecnològica per simular les capacitats dels teixits i/o òrgans humans/animal? Per què?

Si la resposta és NO:
Segur que no hi ha cap manera de representar les emocions, els sentiments i/o les sensacions a través d’una alternativa tecnològica/electrònica equivalent? Per què?

TEMA 4: L'APRENENTATGE