ACTIVITATS PFI 3ER TRIMESTRE NO PRESENCIAL

ACTIVITATS EINES I ESTRATÈGIES MATEMÀTIQUES

ACTIVITATS EINES I ESTRATÈGIES DE COMUNICACIÓ

ARTS GRÀFIQUES

-

PSICOLOGIA I SOCIOLOGIA (BATXILLERAT)

CRITERIS D'AVALUACIÓ

LLIBRES

TEMES I MATERIAL CORRESPONENT

ALTRES ACTIVITATS

-

NOTA IMPORTANT SOBRE L'AVALUACIÓ DELS ALUMNES DE 1ER I 2N DE BATXILLERAT:

-

Els que tingueu una mitja superior al 5 entre el primer i segon trimestre ja teniu la matèria aprovada. Per tant, les activitats del 3er trimestre serviran per pujar nota.

-

Els que tingueu un mitja INFERIOR al 5 entre el primer i segon trimestre, haureu de fer les activitats del tercer trimestre per a pujar la nota fins al 5 o més. Si durant aquest 3er trimestre no aconseguiu arribar al 5, fareu un treball de recuperació sobre continguts del primer o segon trimestre durant el període destinat a les recuperacions o millores.