**PSICOLOGIA I SOCIOLOGIA (BATXILLERAT)**

====CRITERIS D'AVALUACIÓ====

- Assistència obligatòria (segons normativa de l’institut Can Puig).

- Activitats d'avaluació trimestrals:

1. Una prova escrita individual (amb un pes del 33% en la nota trimestral).
2. Un treball individual/en grup o exposició oral (33%).
3. Exercicis relacionats amb la lectura d'un llibre (33%).
4. Es tindrà en compte l’observació del procés d’aprenentatge a l’aula (20% per sobre del 100% anterior).

====LLIBRES====

- Llibre de text:

Títol: PSICOLOGIA I SOCIOLOGIA 2N BATXILLERAT.
Autor: José Ignacio Alonso García.
Editorial: McGraw-Hill.

- Llibre de lectura:

Títol: El hombre que confundió a su mujer con un sombrero.
Autor: Oliver Sacks.
*Es dona l'opció d'accedir al llibre de text a través del següent link com a alternativa a la seva compra:

- UNITAT 1: LA PSICOLOGIA COM A CIÈNCIA.

· Unitat 1 llibre de text.
· Pel·lícula //Das Experiment//.

Podeu descarregar el treball de la pel·lícula aquí

- UNITAT 2: FONAMENTS BIOLÒGICS DE LA CONDUCTA.

· Unitat 2 Llibre de text.
· Pòster funcionament neurona (a entregar pel professor).
· Atlas de l'anatomia cerebral 3D (anglès).

- UNITAT 3: SENSACIÓ, PERCEPCIÓ, ATENCIÓ I MEMÒRIA.

· Unitats 3 i 6 Llibre de text.
· Dossier funcions cognitives.
· Dossier 1 "els sentits ens enganyen".
· Dossier 2 "els sentits ens enganyen" (a entregar pel professor).

- UNITAT 4: L'APRENENTATGE.

· Unitat 5 llibre de text.
· Document annex sobre el condicionament clàssic i operant/instrumental.

- UNITAT 5: TRASTORNS EMOCIONALS I DE LA CONDUCTA.

· Unitats 11 i 12 del llibre de text.
· Power Point simptomatologia trastorns de personalitat (a entregar pel professor).
· Documents casos clínics (a entregar pel professor).

- UNITAT 6: SOCIOLOGIA.

· Unitat 13 i 14 llibre de text.
· Vídeo "el poder de la situación".
· Video "la modernitat líquida".

- ACTIVITAT TORXA TEMA 2 LLIBRE DE TEXT "UNA HISTÒRIA TRÀGICA"

- ACTIVITAT PEL·LÍCULA "EX MACHINA"

Qüestions plantejades:

1. Durant la pel·lícula, els dos actors principals mantenen una conversa sobre la possibilitat de que el robot estigués programat per “sentir-se atret”, sexual i afectivament, o simular que ho està, pel personatge amb el que interactua.

i) Creus que nosaltres, en certa manera, també estem programats per estimar a persones concretes i no d’altres?

ii) I no només això, creus que també podem estar programats d’alguna altra manera per desencadenar altres comportaments que portem a terme habitualment?

iii) O, pot ser que el comportament depengui exclusivament de la influència de l’ambient i l’entorn en tots nosaltres?

Reflexiona i fes una valoració general de les qüestions anteriors.

2. Creus que la intel·ligència artificial pot mai arribar a igualar o superar a la humana i/o animal? Per què?

Si la resposta és SÍ:
Realment creieu que hi ha una manera electrònica o tecnològica per simular les capacitats dels teixits i/o òrgans humans/animal? Per què?

Si la resposta és NO:
Segur que no hi ha cap manera de representar les emocions, els sentiments i/o les sensacions a través d’una alternativa tecnològica/electrònica equivalent? Per què?

- VÍDEO TEMA 13 "EL PODER DE LA SITUACIÓN" DE PHILIP ZIMBARDO: