====== Benvingut
s a la wiki del Departament de Llengües Estrangeres

Professorat

* Bonet, Neus (anglès)

curriculum.gif}}

==== PROVES SEPTEMBRE
2015 ====

ANGLÈS
ACTIVITATS AVALUACIÓ SETEMBRE 2015

L’avaluació extraordinària de setembre s’efectuarà d’acord amb:

- Les proves escrites de setembre
- Les activitats específiques d’estiu que s’hauran de lliurar a/la professor/a el dia de la prova de setembre.
- Valoració del curs

NIVELL	   DATA I HORA	     ACTIVITAT ESTIU		 
 
   1er ESO:  Dimarts 02-09-2015    Summer Fun 1 ESO. Student’s Book 
         Hora: 8:15-9:30        
	  Aulari 1er ESO         (editorial Burlington) 
 
   2n ESO   Dimarts 02-09-2015	   Summer Fun 2 ESO. Student’s Book 
         Hora: 8:15-9:30 	 
         Aulari 1er ESO        (editorial Burlington) 
   3 ESO    Dimarts 02-09-2015.    Summer Fun 3 ESO. Student’s Book 
         Hora: 8:15-9:30      
	  Aulari 1er ESO        (editorial Burlington) 
  4 ESO    Dimarts 02-09-2015    Summer Fun 4 ESO. Student’s Book 
         Hora: 8:15-9:30      
	  Aulari 1er ESO        (editorial Burlington) 
  1 Batxillerat   Dimarts 02-09-2015     
           Hora: 8:15-9:45         
	   Aula 1, 1 Batxillerat