====== Benvingut
s a la wiki del Departament de Llengües Estrangeres

Professorat

curriculum.gif}}

****PROVES SETEMBRE 2018****

ANGLÈS
ACTIVITATS AVALUACIÓ SETEMBRE 2018

L’avaluació extraordinària de setembre s’efectuarà d’acord amb:

- Les proves escrites de setembre que consistiran bàsicament en una prova de competències mínimes amb una comprensió oral, una comprensió escrita i una expressió escrita.
- Les activitats específiques d’estiu que s’hauran de lliurar a/la professor/a el dia de la prova de setembre en el cas de l'ESO.
- Valoració del curs

NIVELL	   DATA I HORA	     ACTIVITAT ESTIU		 
 
   1er ESO:  Dimarts 04-09-2018     SUMMER FUN 1 ESO. Anglès per a les vacances. Burlington Books. o bé 
                      OXFORD HOLIDAY ENGLISH 1ESO. Jane Hudson, Oxford University Press. 
         Hora: 8:15-9:30        
	     Aulari 1er ESO         
 
   2n ESO   Dimarts 04-09-2018     SUMMER FUN 1 ESO. Anglès per a les vacances. Burlington Books. o bé 
                      OXFORD HOLIDAY ENGLISH 1ESO. Jane Hudson, Oxford University Press. 
         Hora: 8:15-9:30 	 
          Aulari 1er ESO        
   3 ESO    Dimarts 04-09-2018     SUMMER FUN 1 ESO. Anglès per a les vacances. Burlington Books. o bé 
                      OXFORD HOLIDAY ENGLISH 1ESO. Jane Hudson, Oxford University Press. 
         Hora: 8:15-9:30      
	     Aulari 1er ESO         
  4 ESO    Dimarts 04-09-2018     SUMMER FUN 1 ESO. Anglès per a les vacances. Burlington Books. o bé 
                      OXFORD HOLIDAY ENGLISH 1ESO. Jane Hudson, Oxford University Press. 
         Hora: 8:15-9:30      
	     Aulari 1er ESO         
 
 Els alumnes hauran de portar el quadernet d’exercicis d’estiu fet el dia de la prova d’avaluació. Aquest quadernet comptarà un  30% de la nota total de la recuperació. El 70% restant serà la nota de la prova d’avaluació. 
  
  1 Batxillerat  Dimarts 04-09-2018     
          Hora: 8:15-9:45         
	      Aula 1, 1 Batxillerat