Materials Didàctics del Departament de Ciències Socials

A l'apartat ALTRES trobareu les activitats d'estiu per als alumnes amb matèries suspeses del departament de Ciències Socials.

Proves extraordinàries de recuperació (setembre) i feines d'estiu per a recuperar, curs 2014-15

Per consultar les feines d'estiu i el procés de recuperació que ha de realitzar l'alumne/a amb matèries suspeses del dept de Ciències Socials, heu de triar l'enllaç al nivell que us interessi, i consultar les feines respectives. Aneu amb compte perquè algunes feines són obligatòries, i d'altres optatives. I a 2n d'ESO, les feines es distribueixen segons el professor.

1r E.S.O.

2n E.S.O.

3r E.S.O.

4t E.S.O.

El dia i l'hora de les proves de recuperació del setembre el determina la direcció del centre, i per tant heu de consultar la web del centre per a informar-vos al respecte

Documentació del Departament de Ciències Socials