Materials del Departament de Tecnologies

Dibuix Tècnic

Materials i Eines

* Presentacions. * Full d'Avaluació. * Enllaços externs.

Energia

* Presentacions. * Full d'Avaluació. * Enllaços externs.

Procés Tecnològic

* Presentacions. * Full d’Avaluació. * Enllaços externs

Electricitat

* Presentacions. * Full d’Avaluació. * Enllaços externs

Electrònica

* Presentacions. * Full d’Avaluació. * Enllaços externs

Mecanismes

* Presentacions. * Full d’Avaluació. * Enllaços externs

Automatismes i Robòtica

* Presentacions. * Full d’Avaluació. * Enllaços externs.

Informàtica

* Presentacions. * Full d’Avaluació. * Enllaços externs.

Pràctiques

* Presentacions. * Full d’Avaluació. * Enllaços externs. * Fotos