Taula de continguts

Sortida

  • 12.11.09 Sortida a Bàrcino.

Examen

  • 25.11.09 Examen de llatí.

Examen

  • 13.04.2010 Examen de llatí.

Examen

  • 07.05.2010 Examen final de llatí.