Participants al Premi Sant Jordi 2010 a la Creació Audiovisual

Els cinc primers han estat premiats

Convocatòria de Premi Sant Jordi a la Creació Audiovisual

1. Objecte: Una producció audiovisual de temàtica lliure (clip, reportatge, entrevista, ficció, etcètera).

2. Participants: Les produccions seran en grup.

3. Categories: s¹estableix una categoria per a l¹ESO i l¹altra per a Batxillerat i Cicle Formatiu.

4. Premis: Tres premis per a cada categoria

5. Jurat: Caps del Departaments d¹Educació Visual i Plàstica i Música.

6. Presentació dels treballs: fins al dia 20 d¹abril de 2010 (en les condicions que s¹expliquen més avall).

7. Lliurament dels premis: 30 d¹abril de 2010.

Bases: * Poden optar totes aquelles produccions audiovisuals creades originalment per un grup d¹alumnes de l¹IES Can Puig.

* Es valorarà que les imatges, la música i el so siguin de creació original, malgrat que s¹accepta que part de la producció audiovisual contingui elements extrets d¹altres fonts.

* Les produccions audiovisuals no poden durar més de 5 minuts .

* Per presentar una producció al concurs, cal penjar-la al youtube en alta qualitat i enviar un mail a dpuertas@iescanpuig.com indicant l¹enllaç on es pot visionar la mateixa.

* És obligat que consti un títol a l¹inici i uns crèdits al final. Els crèdits han d¹indicar, com a mínim, el nom i curs dels alumnes que hi han participat, els programes informàtics que s¹han utilitzat per fer la producció, la data de creació i les fonts d¹on s¹han extrets imatges, música o sons que no siguin de creació pròpia.

* El jurat tindrà en compte diferents aspectes com la creativitat, l¹expressivitat, els valors que es transmeten, la coherència entre missatge i forma, la qualitat tècnica, etcètera.