Materials de llengua de Batxillerat

 • Per tornar a la pàgina inicial clica aquí
 • Per tornar a la pàgina de batxillerat clica aquí

Propietats Textuals

 • Si voleu accedir al material sobre propietats textuals cliqueu aquí

Ortografia

 • Si voleu accedir al material d'ortografia cliqueu aquí

Morfologia

 • Si voleu accedir al material de morfologia cliqueu aquí

Sintaxi

 • Si voleu accedir al material de sintaxi cliqueu aquí

Tipologia textual

 • Si voleu accedir al material de tipologia textual cliqueu aquí

Expressió oral

 • Si voleu accedir al material d'expressió oral cliqueu aquí

Lèxic

 • Si voleu accedir al material de lèxic cliqueu aquí

Redacció

 • Si voleu accedir al material de redacció cliqueu aquí

Textos

 • Si voleu accedir a models o exemples de textos cliqueu en un dels enllaços de més avall.

Textos Literaris

 • Si voleu accedir al material dels textos literaris cliqueu aquí

Textos no literaris

 • Si voleu accedir al material dels textos no literaris cliqueu aquí

Sociolingüística

 • Si voleu accedir al material de sociolingüística cliqueu una de les opcions.

Variació de la llengua

 • Si voleu accedir al material de variació lingüística cliqueu aquí

Llengües en contacte

 • Si voleu accedir al material sobre llengües en contacte cliqueu aquí