ELS TRASTORNS DE PERSONALITAT:

PASOS A SEGUIR:

-

PAS 1: Entendre què és un trastorn de personalitat i en què tres grups es poden agrupar (A, B i C).

MATERIAL AL UTILITZAR:

el_trastorn_de_personalitat_i_agrupacions..docx Descripció general d'un trastorn de personalitat i dels grups en que es poden agrupar. Hi ha un cas clínic al principi i una minúscula activitat opcional a la primera pàgina.

-

PAS 2: Aprendre quins 10 tipus de trastorns de personalitat existeixen i quins són els seus trets principals

MATERIAL AL UTILITZAR:

simptomes-casos_clinics_trastorns_personalitat.docx Petita descripció dels 10 tipus de trastorns de personalitat. També hi ha algun cas clínic que us podrà ajudar a entendre les descripcions teòriques.

trastorns_de_personalitat.pptx Descripció complementària dels 10 trastorns de personalitat i la seva classificació en els 3 grups (A, B i C).

-

PAS 3: Llegir casos clínics dels 10 trastorns de personalitat i l'anàlisi posterior per assolir un aprenentatge més realista de cada trastorn.

MATERIAL AL UTILITZAR: Casos clínics de 5 trastorns de personalitat tipus A i B. Casos clínics dels trastorns de personalitat del grup C i del Trastorn Antisocial de la Personalitat (grup B). https://prezi.com/sjp0uqmz6rnp/caso-trastorno-de-la-personalidad-esquizotipica/ Presentació cas clínic Trastorn Esquizotípic (grup A).