Pàgina wiki de Josep Pascual

====== Benvinguts ======

Curs 2019/20

A sota trobareu les tasques a realitzar de les matèries que imparteixo a 2n de Batx. Només us vull recordar, com faig en els grups de Whatsapp que compartim, que estic sempre a la vostra disposició per ajudar-vos tant en qüestions acadèmiques com de tutor. Pel que fa a les tasques, quan necessiteu aclariments, resolució de dubtes o el que convingui, ho podem fer mitjançant el Whatsapp, el correu electrònic o per videotrucada. No em tanco a l'horari escolar que tenim, podem fer-ho a qualsevol hora que ens vagi bé. Cuideu-vos molt !!

===== M.A.C.S. II =====

Descarrega el document següent:

m.a.c.s_ii_setmana_del_27_al_3.docx

Entrega fins el proper diumenge 3 de maig a les 23.59 h.

Solucions dels exercicis : sol._exerc._2_setmana_mates.zip

===== ECONOMIA DE L'EMPRESA. II. =====

Economia de l’empresa:

Exercicis 10,11,12 i 13 del document adjunt:

https://www.blinklearning.com/lnk/2-Z2kQ-6S55q-3

Entrega fins el proper diumenge 3 de maig a les 23.59 h.

Solució dels exercicis: solucions_ec._esa._2_setmana.zip

.

===== M.A.C.S. II =====

M.A.C.S. II :

     1. Descarregar els 5 arxius pdf. Lectura i realitzar el full amb les tres activitats.

aplic._derivada_1.pdf aplic._derivada_2.pdf aplic._derivada_3.pdf aplic._derivada_4.pdf m.a.c.s_ii_setmana_del_14_al_20.docx

Entrega fins el proper dilluns 20 d’abril a les 23.59 h.

SOLUCIONS ACTIVITATS SETMANA DEL 14 AL 20 D'ABRIL

sol._exerc._1_setmana.zip

===== ECONOMIA DE L'EMPRESA. II. =====

Economia de l’empresa: 1. Lectura, resum i esquema de les continguts teòrics dels següents apartats del llibre: a. Tema 8 : pàg. 167 a 173 b. Tema 10 : pàg. 205, 206, 207 ( concepte creació de valor), 208 i 209

2.- Exercicis 5, 6 7, 8 I 9 del document adjunt:

https://www.blinklearning.com/lnk/2-Z2kQ-6S55q-3

Entrega fins el proper dilluns 20 d’abril a les 23.59 h.

SOLUCIONS ACTIVITATS SETMANA DEL 14 AL 20 D'ABRIL

solucions_ec.esa_1_setmana.zip

===== 3r ESO =====

Teoria Tema 7 - Moviments i semblances tema_7_moviments_al_pla_i_semblances.doc

Full d'activitats Tema 7 - Moviments i semblances tema_7_moviments_al_pla_i_semblances.doc

Tutoria - Enllaços d'orientació a 4rt d'ESO

Heu de portar fets dos test. Quan obriu el link veureu el Questionari d'autoconeixement i també, una mica més a sota, el Test d'interessos professionals

Feu els dos test, els imprimiu, i els porteu a tutoria.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/conec-interessos/

Fullamb el llistat de graus universitaris: ponderacions_catalunya.pdf

Matemàtiques 3r ESO

Full de preparació Tema 6 - Sistemes

===== 2n ESO =====

Quadern d'activitats Tema 3 - Potències i Arrels tema_3_potencies_i_arrels._activitats_2n._eso_14_-_15.pdf

Full de preparació Tema 3 - Potències i Arrels

tema_3_potencies_i_arrels._full_de_preparacio_2n_eso_14_-_15.pdf

Quadern d'estiu 2n ESO

===== 1r ESO =====

Full d'activitats Tema 1 - Nombres Naturals t1_exercicis_1reso_1415.pdf

Full preparació Tema 1 - Nombres Naturals

t1_fullsprep_1reso_1415.pdf

Full d'activitats Tema 2 - Divisibilitat t2_exercicis_1reso_1415.pdf

Full de preparació Tema 2 - Divisibilitat t2_fullsprep_1reso_1415.pdf

Full d'activitats Tema 3 - Nombres Racionals t3_exercicis_1reso_1415.pdf

Full de preparació Tema 3 - Nombres Racionals t3_fullsprep_1reso_1415.pdf

Full d'activitats Tema 4 - Potències activ._potencies.pdf

Full de preparació Tema 4 - Potències full_prep._potencies.pdf

Full d'activitats Tema 5 - Arrels activitat_tema_5_-_arrels.pdf

Full de preparació Tema 5 - Arrels full_preparacio_tema_5_arrels.pdf

Full d'activitats Tema 6 - Equacions de primer grau tema_5_equacions_de_primer_grau_activitats_1reso_13-14.pdf

Full de preparació Tema 6 - Equacions de primer grau tema_5_equacions_de_primer_grau_full_de_preparacio_1r_eso_13_-_14.pdf

Dossier final activitats activitats_final_curs.pdf

Quadern d'estiu 1r ESO dossier_estiu_2015.pdf

Quadern d'estiu 3r ESO

Quadern d'estiu 3r ESO

Quadern d'estiu 4rt ESO

Quadern d'estiu 4rt ESO MACS

Fulls d' activitats i de preparació M.A.C.S de 1r Batx.

tema_1_nombres_reals_activitats_1r_bat_cs_11_-_12.pdf

nombres_reals._full_preparacio.pdf

tema_2_polinomisx_activitats_1r_bat_cs_11_-_12.pdf

polinomis._full_preparacio.pdf

tema_3_equacions_i_inequacionsx_activitats_1rbat_cs_11_-_12.pdf

equacions_i_sistemes._full_preparacio.pdf

tema_4_equacions_exponencials_i_logaritmiques_1r_bat_cs_11-12_activitats.pdf

logaritmes._full_preparacio.pdf

successions._full_preparacio.pdf

Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II pau_macs.rar

proves_pau_correccio.rar

Economia de l'Empresa. II

selectivitat.rar

Documents interessants:

guia_de_sociedades_mercantiles.pdf

guio_del_treball_de_recerca_2n_batxillerat.doc

Itinerari viatge fi de curs 2n Batx.

itinerari_paris_.doc

Cobertures assegurança opcional viatge fi de curs 2n Batx.

cobertura_assegurances.pdf

concurs_cumlaude.pdf

Instruccions per a l'alumnat durant les PAU

instruccions_alumnes_2014.pdf

pau.pdf

informacio_pau_universitat.doc